Творчий клуб ''Марко та Харко''


Іван МЕГЕЛА. Біографічна довідка

Мегела Іван Петрович (30.05.1946, с. Малий Березний, Великоберезнянського району, Закарпат. обл. ), д-р філол. наук, проф., Академік АН Вищої освіти (2004), член Зовнішньої колегії АН Угорщини (2009), перекладач. 

Закінчив 1969 ф-т інозем. мов Ужгород. держ. ун-ту, 1972 асп-ру Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. Працював: 1980-88 старш. наук. співроб., 1988-90 в. о. зав. Відділу л-р країн Центр. і Пд. —Сх. Європи Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, 1990-95 зав. каф. філології Київ. Ін-ту театр. мистецтва ім. І. Карпенка-Карого, 1997-99 гостьовий проф. Віденського ун-ту. Викладав курси історії укр. л-ри та культури, вів практикум худ. перекладу з нім. на укр. та з укр. на нім., 1999-2000 зав. міжн. відділу Ін-ту українознавства МОН України. У Київ. ун-ті з 2000 проф. каф. історії л-ри та журналістики ІЖ, з 2008 проф. каф. зарубіжної л-ри Ін-ту філології. Канд. дисертацію «Угорські пролетарські письменники і радянська л-ра 20-30-х рр. ХХ ст. «(1974), докт. дис. «Угорський роман 20-30-х рр. ХХ ст. Проблематика. Жанрова структура. Система оповіді». (Будапешт, АН Угорської Нар. Респ. ) (1994); нострифікація диплому д-ра філол. наук (1995). Наук. інтереси: історія світ. й укр. л-ри та журналістики, сучас. світ. літ. процес, проблема літ. зв’язків та жанрової модифікації у л-рі, перекладознавство, античні та біблійні образи і сюжети у світ. л-рі. Перекладає укр. мовою поетичні, прозові та драмат. твори угор., австр., чеськ., нім. та швейцар. письменників.
Член НСПУ (1994), чл. Виконавчого комітету міжн. тов-ва з угор. філології (1990-2005), член Виконавчого комітету Укр. комітету унгаристів (з 1989), Голова Міжн. товариства ім. Павла Чубинського (1999-2004, Відень). Гол. ред. літ. —худ. альманаху «Святий Володимир» (2002-08) та газ. «Студентська координата» (2004-08) ІЖ. Лауреат премії Угор. Тов-ва захисту автор. прав «Artisjus «за кращий худ. переклад (1985) та Відділу культури при канцлері Австрії за переклади творів Артура Шніцлера укр. мовою (2002). Нагороджений Дипломом Мін-ва освіти Угор. Нар. Респ. «Pro kulturae Hungaria «(1985) та медаллю Жигмонда Моріца АН УНР (1987). Автор 20 монографій та підруч., понад 200 наук. публікацій у період. пресі, статей в ЕСУ, УЛЕ, «Шевченківській енциклопедії».
Осн. праці: Пролетарська співдружність. З історії угорсько-радянських літературних зв’язків 20-30-х рр. ХХ ст. (1978), Реалізм Жигмонда Моріца (1985), У світі вічних образів (2006), Угорський роман 20-30— х рр. ХХ ст. (2008), Історія давньогрецької л-ри: Підручник (2007), Угорський історичний роман: Костолані. Мора. Моріц: Навчальний посібник (2003), Угорський «роман долі»: Навчальний посібник (2004), Видатні постаті європейської історії: Навчальний посібник (2004), Давньогрецька класична лірика: Навчальний посібник (у співавторстві) (2006), Елліністична поезія: Навчальний посібник (2007).Создан 31 окт 2011  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником